„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 16/POIS/2018 na sukcesywny zakup paliwa - oleju napędowego

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 16/POIS/2018  na sukcesywny zakup paliwa - oleju napędowego w ramach projektu  POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Termin składania ofert: 12.02.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Poprzedni artykuł
Następny artykuł