„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 31/POIS/2020 na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności  nr 31/POIS/2020 na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 "Powrót rysia do północno-zachodniej Polski."

Termin składania ofert: 26.06.2020 r. 

Zapytanie ofertowe

Poprzedni artykuł
Następny artykuł