„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 33/POIS/2020 na analizy przestrzenne danych GPS oraz opracowanie wytycznych do reintrodukcji rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności  nr 33/POIS/2020 na analizy przestrzenne danych GPS oraz opracowanie wytycznych do reintrodukcji rysi.

Termin składania ofert: 22.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Poprzedni artykuł
Następny artykuł