„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 10/LIFE/2024 zgodnie z rozeznaniem rynku na dostawę metalowych elementów.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 10/LIFE/2024 zgodnie z rozeznaniem rynku na dostawę metalowych elementów

w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”.

  1. Liczba złożonych ofert: 1
  2. Wykluczono: 0 wykonawców
  3. Odrzucono: 0 ofert
  4. Wybrany wykonawca: F.U. RYŚ Jacek Ryś, ul. Bydgoska 86 78-600 Wałcz
  5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi. 

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.      

F.U. RYŚ Jacek Ryś

ul. Bydgoska 86

78-600 Wałcz

100 pkt.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł