„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 1/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje o unieważnieniu postępowania nr 1/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi,

ponieważ oferta, która wpłyneła przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł