„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 15/POIS/2017 na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego budowa zagród dla rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 15/POIS/2017 na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego budowa zagród dla rysi

  1. Liczba złożonych ofert: 3.
  2. Wykluczono: 0 wykonawców.
  3. Odrzucono: 0 ofert.
  4. Wybrany wykonawca: MILAG Michał Łaga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie
  5. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto

Lp. Wykonawca Adres

Cena
brutto

1 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH Kazimierz Prętki 66-446 Borek 74 14 700,00 zł
2 MILAG Michał Łaga

Żółte 27,
78-500 Drawsko Pomorskie

11 316,00 zł

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Jarosław Bartosik

ul. Wolności 38,
78-650 Mirosławiec

15 990 ,00 zł

Poprzedni artykuł
Następny artykuł