„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 29/POIS/2019 na obsługę weterynaryjną rysi i zakup środków farmakologicznych

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności w postępowaniu nr 29/POIS/2019 na obsługę weterynaryjną rysi i zakup środków farmakologicznych  w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski."

1. Liczba złożonych ofert: 1 
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Gabinet Weterynaryjny Roman Lizoń, ul. Konopnickiej 9, 78-600 Wałcz

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena brutto/ uwagi

1

Gabinet Weterynaryjny Roman Lizoń

ul. Konopnickiej 9
78-600 Wałcz

29 810,00 zł

Poprzedni artykuł
Następny artykuł