„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 34/POIS/2021 na obsługę księgową projektu "Powrót rysia do północno-zachodniej Polski"

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 34/POIS/2021 na obsługę księgową projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Centrum Księgowości i Edukacji Finansowej Piotr Jaworek, ul. Złocieniecka 22g, 78-500 Drawsko Pomorskie
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1

 Centrum Księgowości
i Edukacji Finansowej Piotr Jaworek

 ul. Złocieniecka 22g, 78-500 Drawsko Pomorskie

 100 pkt

Poprzedni artykuł
Następny artykuł