„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 48/POIS/2022 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje o wyborz najorzystniejszej oferty w zpytaniu ofertowym nr 48/POIS/2022 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1

RanTco
Rafał Pachołek

ul. 27 Stycznia 28a
64-980 Trzcianka

100,00 pkt

Poprzedni artykuł
Następny artykuł