„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 49/POIS/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę księgową projektu.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 49/POIS/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę księgową projektu w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Centrum Księgowości Sp. z o.o., ul. Złocieniecka 23/21, 78-500 Drawsko Pomorskie
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

 

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.

Centrum Księgowości Sp. z o.o.

ul. Złocieniecka 23/21
78-500 Drawsko Pomorskie

100,00 pkt.  

Poprzedni artykuł
Następny artykuł