„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 2/R/2022 na obsługę weterynaryjną rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje o wyborz najorzystniejszej oferty w zpytaniu ofertowym nr 2/R/2022 na obsługę weterynaryjną rysi. 

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Gabinet Weterynaryjny Roman Lizoń, ul. Marii Konopnickiej 9, 78-600 Wałcz
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi. 

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena
(zł brutto)/uwagi

1.

Gabinet Weterynaryjny
lek. wet. Roman Lizoń

ul. M. Konopnickiej 9
78-600 Wałcz

29 937,60 zł

Poprzedni artykuł
Następny artykuł