„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 46/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów, montaż i test obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 46/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na na dostawę elementów, montaż i test obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: WOLFPACK Jacek Więckowski, Rynek 2/7, 64-520 Obrzycko.
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi. 

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena (brutto zł)/ uwagi

1.        

WOLFPACK
Jacek Więckowski

Rynek 2/7
64-520 Obrzycko

58 854,00 zł

Poprzedni artykuł
Następny artykuł