„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Rozstrzygnięcia

Zawiadowmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 3/WWF/2020 na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 3/WWF/2020 na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi w ramach działań na rzecz rysi we współpracy z Fundacją WWF Polska.

1. Liczba złożonych ofert: 1 
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: RanTco, Rafał Pachołek, ul. 27 Stycznia 28a, 64-980 Trzcianka
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1

RanTco Rafał Pachołek ul. 27 Stycznia 28a
64-980 Trzcianka

100 pkt

Poprzedni artykuł
Następny artykuł