„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 48/POIS/2022 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje o wyborz najorzystniejszej oferty w zpytaniu ofertowym nr 48/POIS/2022 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1

RanTco
Rafał Pachołek

ul. 27 Stycznia 28a
64-980 Trzcianka

100,00 pkt

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 47/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa - ulepszonego oleju napędowego.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 47/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa - ulepszonego oleju napędowego w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa. Adres do korespondencji: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Rzeszowie, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów. 
5. Uzasadnienie wyboru: najwyższa liczba zdobytych punktów. 

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.     

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

Adres do korespondencji: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Rzeszowie, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów

80,00 pkt.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 46/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów, montaż i test obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 46/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na na dostawę elementów, montaż i test obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: WOLFPACK Jacek Więckowski, Rynek 2/7, 64-520 Obrzycko.
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi. 

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena (brutto zł)/ uwagi

1.        

WOLFPACK
Jacek Więckowski

Rynek 2/7
64-520 Obrzycko

58 854,00 zł

Czytaj dalej