„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 44/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę weterynaryjną rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje o wyborze najkorzysniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 44/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę weterynaryjną rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Gabinet Weterynaryjny Roman Lizoń, ul. Konopnickiej 9, 78-600 Wałcz
5. Uzasadnienie wyboru: najwyższa liczba zdobytych punktów.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.

Gabinet Weterynaryjny
Roman Lizoń

ul. Konopnickiej 9
78-600 Wałcz

100 pkt.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 41/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 41/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Inventia sp z o.o., ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena (zł brutto)/ uwagi

1.        

Inventia sp z o.o

ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa

37 146,00 zł

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2/WWF/2021 na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2/WWF/2021 na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi w ramach działań na rzecz rysi we współpracy z Fundacją WWF Polska.

1. Liczba złożonych ofert: 1 
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: RanTco, Rafał Pachołek, ul. 27 Stycznia 28a, 64-980 Trzcianka
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1

RanTco Rafał Pachołek

ul. 27 Stycznia 28a
64-980 Trzcianka

100 pkt

Czytaj dalej