„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Strona główna

Najnowsze wpisy projektu

img_4479

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”

Pierwszy etap programu reintrodukcji rysia w północno-zachodniej Polsce pn. Projekt POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zmierza ku końcowi, a więc nadszedł czas na podsumowania.
W dniach 13-14 października odbyła się konferencja, na której zostały omówione efekty osiągnięte w trakcie realizacji wspomnianego Projektu.

Czytaj dalej