„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Dokumenty

Analiza przestrzenna danych GPS rysi reintrodukowanych w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” wraz z wytycznymi do metodyki reintrodukcji rysi

Regulamin nagrody- rysica

informacja genetyczna do sprawozdania 2021

Sprawozdanie z realizacji projektu 2021 stan na 30.06.2021

Sprawozdanie z realizacji projektu 2021

Sprawozdanie z realizacji projektu 2020

Sprawozdanie z realizacji projektu 2019

Analiza przestrzenna danych GPS rysi reintrodukowanych w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” wraz z wytycznymi do metodyki reintrodukcji rysi