„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 17/POIS/2018 na dostarczenie zestawu do zdalnego podawania leków i immobilizacji rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 17/POIS/2018 na dostarczenie zestawu do zdalnego podawania leków i immobilizacji rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.
1. Liczba złożonych ofert: 2 (w tym 2 ważne oferty)
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Varident Sp. zo.o.; ul. Borowskiego 2; 03-475 Warszawa
5. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto

L.P. Wykonawca Adres cena (zł brutto)/ uwagi
1. Varimex-Valves Poland
Sp. Z o.o.
Leszno 21; 01-19 Warszawa 4 099,00 zł / oferta złożona w formie elektronicznej
2. Varident Sp. Z o.o. ul. Borowskiego 2
03-475 Warszwa
3 777,28 zł / oferta złożona w formie elektronicznej
Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 16/POIS/2018 na sukcesywny zakup paliwa - oleju napędowego.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje  o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 16/POIS/2018  na sukcesywny zakup paliwa - oleju napędowego w ramach projektu  „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

  1. Liczba złożonych ofert: 1.
  2. Wykluczono: 0 wykonawców.
  3. Odrzucono: 0 ofert.
  4. Wybrany wykonawca: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów.
  5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła oraz spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA

ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4,
35-322 Rzeszów

80,00 pkt

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 15/POIS/2017 na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego budowa zagród dla rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 15/POIS/2017 na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego budowa zagród dla rysi

  1. Liczba złożonych ofert: 3.
  2. Wykluczono: 0 wykonawców.
  3. Odrzucono: 0 ofert.
  4. Wybrany wykonawca: MILAG Michał Łaga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie
  5. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto

Lp. Wykonawca Adres

Cena
brutto

1 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH Kazimierz Prętki 66-446 Borek 74 14 700,00 zł
2 MILAG Michał Łaga

Żółte 27,
78-500 Drawsko Pomorskie

11 316,00 zł

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Jarosław Bartosik

ul. Wolności 38,
78-650 Mirosławiec

15 990 ,00 zł

Czytaj dalej