„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 22/POIS/2019 na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 22/POIS/2019 na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: RanTco Rafał Pachołek, ul. 27 Stycznia 28a, 64-980 Trzcianka
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres


Liczba zdobytych punktów

1.

RanTco Rafał Pachołek

ul. 27 Stycznia 28a

64-980 Trzcianka

100

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 21/POIS/2019 na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 21/POIS/2019 na dostarczenie modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Inventia sp. z o.o. ul. Rodziny Ulmów 14; 02-777 Warszawa
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres


Liczba zdobytych punktów

1.

Inventia sp z o.o.

ul. Rodziny Ulmów 14

02-777 Warszawa

100

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 20/POIS/2018 na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 20/POIS/2018 na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Liczba złożonych ofert: 1
Wykluczono: 0 wykonawców
Odrzucono: 0 ofert
Wybrany wykonawca: IGB Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia; Zakład Usługowo- Produkcyjny w Rzeszowie, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.

IGB Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów

80,00 pkt

Czytaj dalej