„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 30/POIS/2019 na obsługę księgową projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 30/POIS/2019 na obsługę księgową  projektu POIS.02.04.00-00-0143/16-00 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

  1. Liczba złożonych ofert: 2
  2. Wykluczono: 0 wykonawców.
  3. Odrzucono: 0 ofert.
  4. Wybrany wykonawca: Centrum Księgowości Sp. z o.o., ul. Złocieniecka 23/21, 78-500 Drawsko Pomorskie

     Uzasadnienie wyboru: najwyższa liczba zdobytych punktów.

 

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1 GMA Invest Sp. z o.o.

ul.Mieczyków 14, 40-748 Katowice

45,89 pkt

2 Centrum Księgowości sp. z o.o. ul. Złocieniecka 23/21, 78-500 Drawsko Pomorskie

90,91 pkt

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 29/POIS/2019 na obsługę weterynaryjną rysi i zakup środków farmakologicznych

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności w postępowaniu nr 29/POIS/2019 na obsługę weterynaryjną rysi i zakup środków farmakologicznych  w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski."

1. Liczba złożonych ofert: 1 
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Gabinet Weterynaryjny Roman Lizoń, ul. Konopnickiej 9, 78-600 Wałcz

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena brutto/ uwagi

1

Gabinet Weterynaryjny Roman Lizoń

ul. Konopnickiej 9
78-600 Wałcz

29 810,00 zł

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności w postępowaniu nr 28/POIS/2019 na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno- zachodniej Polski.”

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności w postępowaniu nr 28/POIS/2019 na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski."

1. Liczba złożonych ofert: 1 
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

Ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

80 pkt

Czytaj dalej