„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 20/POIS/2018 na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 20/POIS/2018 na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Liczba złożonych ofert: 1
Wykluczono: 0 wykonawców
Odrzucono: 0 ofert
Wybrany wykonawca: IGB Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia; Zakład Usługowo- Produkcyjny w Rzeszowie, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.

IGB Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów

80,00 pkt

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 19/POIS/2018 na dostarczenie zestawu fotopułapek do monitoringu rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 19/POIS/2018 na dostarczenie zestawu fotopułapek do monitoringu rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

  1. Liczba złożonych ofert: 1 ( + 1 oferta internetowa)
  2. Wykluczono: 0 wykonawców
  3. Odrzucono: 0 ofert
  4. Wybrany wykonawca: LANIUS-BOOKS, Marcin Filipek; Sielec 3a; 39-120 Sędziszów Młp
  5. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto.

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena brutto/uwagi

1.

LANIUS-BOOKS

Marcin Filipek Sielec
NIP: 818–145-34-29

Sielec 3a
39-120 Sędziszów Młp.

25 687,08/ oferta złożona w formie elektronicznej

2.

www.fotopulapka.pl

47 044,00 / oferta internetowa

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 18/POIS/2018 na dostarczenie czterech tabletów z GPS.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 18/POIS/2018 na dostarczenie czterech tabletów z GPS w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

1. Liczba złożonych ofert: 1 ( + 1 oferta internetowa )
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: PCnet Computer s.c. J.Wieczorek I.Broda ; Plac Pocztowy 8 ; 64-980 Trzcianka
5. Uzasadnienie wyboru: najwyższa liczba zdobytych punktów.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów/uwagi

1.

PCnet Computer s.c. J.Wieczorek I.Broda

Plac Pocztowy 8

64-980 Trzcianka

88,52 pkt/ oferta złożona w formie elektronicznej

2.

www.x-kom.pl

75 pkt / oferta internetowa

Czytaj dalej