„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 51/POIS/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostarczenie zestawu fotopułapek z osprzętem do monitoringu rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 51/POIS/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostarczenie zestawu fotopułapek do monitoringu rysi w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”. 

  1. Liczba złożonych ofert: 3
  2. Wykluczono: 0 wykonawców
  3. Odrzucono: 0 ofert
  4. Wybrany wykonawca: Spy Shop Sp. z o.o. dawniej Spy Shop Paweł Wujcikowski
  5. Traugutta 143/1 50-419 Wrocław
  6. Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną i jednocześnie najwyższą liczbą punktów.

 

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena
(zł brutto/ uwagi)

1.      

LANIUS-BOOKS

Marcin Filipek

Sielec 3a

39-120 Sędziszów Młp.

15 750,15 zł

2.      

Syriana Joanna Fischer

 

ul. Porębskiego 28/17

80-180 Gdańsk

19 999,80 zł

3.      

Spy Shop Sp. z o.o. dawniej Spy Shop Paweł Wujcikowski

ul. Traugutta 143/1

50-419 Wrocław

14 926,05 zł

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 4/R/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 4/R/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: FUNDACJA BUREJ, Dłusko 14, 73-155 Węgorzyno
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

 

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena
(zł brutto)/uwagi  

1.      

FUNDACJA BUREJ

Dłusko 14
73-155 Węgorzyno  

97 310,00 zł

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 52/POIS/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na analizy przestrzenne danych GPS.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie onformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 52/POIS/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na analizy przestrzenne danych GPS  w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Krzysztof Schmidt, ul. Stoczek 1a/3, 17-230 Białowieża 
5. Uzasadnienie wyboru: najwyższa liczba zdobytych punktów. 

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.        

Krzysztof Schmidt

ul. Stoczek 1a/3
17-230 Białowieża

100,00 pkt.

Czytaj dalej