„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr nr 4/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie analiz genotypowania rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 4/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie analiz genotypowania rysi w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”.

 1. Liczba złożonych ofert: 1
 2. Wykluczono: 0 wykonawców
 3. Odrzucono: 0 ofert
 4. Wybrany wykonawca: Uniwersytet w Białymstoku ul. Świerkowa 20 B 15-328 Białystok
 5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi. 

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.      

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20 B

15-328 Białystok

100 pkt.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 3/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 3/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”.

 1. Liczba złożonych ofert: 1
 2. Wykluczono: 0 wykonawców
 3. Odrzucono: 0 ofert
 4. Wybrany wykonawca: Inventia sp. z o.o. ul. Poleczki 23 02-822 Warszawa
 5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi. 

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena
(zł brutto/ uwagi)

1.      

Inventia sp. z o.o.

ul. Poleczki 23

02-822 Warszawa

515 999,76 zł

Czytaj dalej

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę samochodu terenowego typu pick-up

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę samochodu terenowego typu pick-up w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”.

 1. Liczba złożonych ofert: 2
 2. Wykluczono: 0 wykonawców
 3. Odrzucono: 0 ofert
 4. Wybrany wykonawca: BOŃKOWSKI AUTO SP. K. ul. Platynowa 2, 62-052 Komorniki
 5. Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną i jednocześnie najwyższą liczbą punktów.

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena
(zł brutto/ uwagi)

1.      

BOŃKOWSKI AUTO SP. K.

ul. Platynowa 2,

62-052 Komorniki

199 500,00 zł

2.      

KOZŁOWSKI SP. Z O.O. SP. K.

 

ul. Mieszka I 25B,

70-007 Szczecin

230 804,00 zł

Czytaj dalej