„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Krótkie podsumowanie dotychczasowych postępów

634a2085

Niemal dwa lata temu ruszył projekt reintrodukcji rysia na terenie Pomorza Zachodniego. Pierwotny zasięg występowania tego drapieżnika sięgał przez prawie całą Europę, aż do Himalajów, niestety w wyniku polowań i stopniowego wylesiania, gatunek ten został zepchnięty na wschodnie tereny naszego kontynentu. W Polsce zachodniej ryś został wytępiony już w XVIII wieku.

Nasz projekt zakłada wypuszczenie zróżnicowanych genetycznie rysi, które stworzą nową, stabilną populację. Do tej pory udało się wprowadzić do środowiska 18 osobników (stan  sierpień 2019).  Wybierając rysie do projektu, przesyłaliśmy próby do analizy genetycznej, która pozwalała określić jakiego są typu (czy nizinne, czy karpackie); poza 2 rysiami, pozostałe nadawały się do wypuszczenia.  Ponadto ważnym elementem wyboru zwierzęcia był odpowiedni charakter  tj. nieufność do człowieka, który zwiększaja szansę przeżycia na wolności. Należy pamiętać, że dzięki takiej cesze unikają ludzkich siedzib, nie wchodzą w szkodę ( nie zagryzają zwierząt gospodarskich), ani nie zbliżają się do ludzi, którzy przemierzają lasy. Dzięki założonym obrożom telemetrycznym mogliśmy na bieżąco monitorować zachowania rysi na wolności. Zaobserwowaliśmy, że samice zajęły dużo mniejsze rewiry niż samce, a dwóch z nich zawędrowało niemal 150 km w linii prostej na południe i na zachód, co potwierdza biologiczne tendencje tego gatunku do przemierzania sporych odległości ( zwłaszcza w przypadku samców).  Mimo, że te zwierzęta urodziły się w niewoli, po treningu „zdziczania”, szybko zaadaptowały się do nowych warunków.  

Poprzedni artykuł
Następny artykuł