„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Przekaż 1,5% na wsparcie żubrów i rysi na Pomorzu Zachodnim! :)

Szanowni Państwo!

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze posiada status organizacji pożytku publicznego i od 2005 roku sprawuje opiekę nad wszystkimi żubrami w województwie zachodniopomorskim, a od 2017 roku prowadzi program reintrodukcji rysia na Pomorzu Zachodnim. 

W związku z powyższym zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o przekazanie swojego 1,5% podatku dochodowego na wsparcie żubrów i rysi na Pomorzu Zachodnim.

Razem możemy chronić zagrożone gatunki.

KRS 0000115468
Cel szczegółowy: ŻUBRY I RYSIE

 Jeśli chcielibyście Państwo przekazać ZTP darowiznę na realizację celów statutowych podajemy nr rachunku bankowego: 26 1240 3813 1111 0010 9173 6733.

Za każdą okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!
Zespół ZTP! 😊

Następny artykuł