„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Ogłoszenia

Komunikat nr 2 w sprawie zapytania ofertowego nr 16/POIS/2018 na sukcesywny zakup paliwa - oleju napędowego

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuję, że w dniu 08.02.2018 r. w wyniku pytań do zamówienia został zmieniony wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Zmianie uległy następujące zapisy umowy:
w §2 ust. 2 na: "Sprzedaż towaru odbywać się będzie na stacjach paliwowych Wykonawcy na terenie obszaru realizacji Projektu, wymienionych w załączniku nr 3 do umowy; poprzez tankowanie paliwa do baku pojazdu Kupującego. "

Zmieniony wzór umowy zawarty jest w załączniku ZO_paliwo_zmiana umowy_08022018.

ZO_paliwo_zmiana umowy_08022018.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł