„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności nr 23/POIS/2019 na budowę dwóch zagród wypuszczeniowych dla rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 23/POIS/2019 na budowę dwóch zagród wypuszczeniowych dla rysi, w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 "Powrót rysia do północno-zachodniej Polski".


zapytanie_ofertowe

Poprzedni artykuł
Następny artykuł