„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 33/POIS/2020 na na analizy przestrzenne danych GPS oraz opracowanie wytycznych do reintrodukcji rysi w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 "Powrót rysia do północno-zachodniej Polski."

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 33/POIS/2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności na analizy przestrzenne danych GPS oraz opracowanie wytycznych do reintrodukcji rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

 

  1. Liczba złożonych ofert: 1
  2. Wykluczono: 0 wykonawców
    3. Odrzucono: 0 ofert
    4. Wybrany wykonawca: Tomasz Borowik, ul. Lipowa 176/2, 17-200 Hajnówka
    5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

 

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.

Tomasz Borowik

ul. Lipowa 176/2, 17-200 Hajnówka

100

Poprzedni artykuł
Następny artykuł